top of page

Hoe werken wij?

Voor installatie

Kwaliteit en vertrouwen zijn geen lege woorden voor ENION. Aangezien de samenwerking met onze klanten over de volledige levensduur van het batterij systeem loopt, willen wij enkel die systemen plaatsen en beheren waarvan zowel de batterij eigenaar als wij zeker zijn dat voldaan wordt aan alle verwachtingen.

Eerste overleg

Na uw eerste contact met ons, komen wij zo snel mogelijk bij u langs. We overlopen samen uw situatie en uw verwachtingen en voeren een eerste ruwe analyse uit.

Data verzamelen

Indien het gesprek positief verloopt, dan gaan we detail data verzamelen: gegevens uit uw elektriciteitsfactuur, indien nodig vragen we uw historische kwartuur metingen op bij uw distributienetbeheerder of alternatief installeren we elektriciteitsmeters en starten een meetcampagne.

Dimensionering

Op basis van deze gedetailleerde data voeren we uitgebreide simulaties uit voor duizenden verschillende mogelijke batterij opstellingen. Resultaat is uw op maat systeem met het hoogst mogelijke rendement.

Vrijblijvend voorstel

Indien het systeem en rendement aan de verwachtingen voldoen, dan maken wij een vrijblijvende offerte op en komen bij u langs om deze toe te lichten.

Please reload

Installatie en daarna

Installatie

Een batterijsysteem bestaat uit een rek met daarin de batterijen, de omvormers en het elektrisch ontkoppelbord. Een volledige installatie weegt typisch 2 tot 3 ton. Er moet een ruimte voorzien worden voor de gezamenlijke plaatsing van deze componenten. Deze ruimte is liefst zo dicht mogelijk bij het hoofd verdeelbord om de lengte van de nieuwe elektriciteitsleidingen zo kort mogelijk te houden. De installatie van een batterijsysteem neemt typisch een tweetal dagen in beslag, en maximum 4 dagen voor de grotere systemen. Na de fysische installatie, voeren wij gedurende een tweetal weken van op afstand test- en configuratieprocedures uit, waarna de inbedrijfstelling volgt.

Onderhoud

Het onderhoud is sterk afhankelijk van het type batterijen. ENION maakt zoveel mogelijk gebruik van automatische systemen zodat het aantal interventies ter plaatse minimaal blijft. Bij lood-zuur batterijen installeren wij bv. een automatisch water vulsysteem op de batterijen en wordt om de 2 maanden een speciale laadcyclus uitgevoerd die de levensduur van de batterijen verlengt – de ‘equalisation charge’ -. De aankoopprijs van onze systemen is inclusief onderhoud voor de eerste 3 jaar, waarna we overschakelen naar onderhoudscontracten. Dit omvat een jaarlijks plaatsbezoek voor het algemene onderhoud en ad hoc extra interventies bij technische problemen.

Monitoring en beheer

Via een online dashboard kan u eender waar en wanneer de huidige status van uw batterijen, uw productie en uw verbruik opvolgen, en de historische technische en financiële prestaties opvragen. Wij volgen de technische parameters van uw systeem mee op. Bij afwijkende waardes of foutmeldingen contacteren we u onmiddellijk en komen indien nodig langs. De batterijen worden aangestuurd met eigen controle algoritmes die niet alleen het rendement van uw batterijen optimaliseren, maar die ook aangepast zijn aan uw type batterijen voor een optimale levensduur.

Please reload

bottom of page