top of page

Energie-onafhankelijkheid

Onze energievoorziening is en blijft één van de grootste maatschappelijk uitdagingen: een grote factor in de klimaatopwarming, een bron van geopolitieke spanningen, speelveld van economische, politieke en financiële belangen. Wie hernieuwbare energie hoog in het vaandel draagt en bij zichzelf wil beginnen met de radicale keuze om zoveel mogelijk of volledig zelf in zijn energie te voorzien wordt echter geconfronteerd met een grote technische uitdaging. Ook hierbij kan ENION helpen: wij hebben de expertise in huis voor het ontwerp, de installatie en de uitbating van een privé-elektriciteitsnetwerk - een ‘microgrid’ - op uw maat. We zorgen voor zonnepanelen als primaire energiebron, batterijen voor de donkere uren, en eventueel een noodaggregaat voor de donkerste weken. Wij zorgen voor een robuust systeem, met alle veiligheids- en stabiliteitsvoorzieningen, zodat u zonder zorgen van uw eigen energie kan genieten.

bottom of page